Welke thuiszorg?

Welke thuiszorg?

Het Corona Thuisteam kan in principe ondersteunen bij alle vormen van thuiszorg , van ADL tot intensieve en hoogcomplexe thuiszorg.
Voor cliënten gelden de volgende inclusie- en exclusiecritera:

Inclusiecriteria:

  • De cliënt is positief getest op Covid-19
  • Het Corona Thuisteam moet bij de cliënt binnen kunnen komen (ook bij acute oproep)
  • De cliënt woont in de provincie Groningen

Exclusiecriteria:

  • Beademing
  • Noodzaak van 24 uur aaneengesloten professionele zorg

Het Corona Thuisteam richt zich primair op wijkverpleging. In overleg is er een stuk noodzakelijke zorg uit de Wmo mogelijk, om het aantal contactmomenten voor de cliënt te beperken.

Meest noodzakelijke zorg

De zorgprofessionals van Het Corona Thuisteam worden optimaal ingezet. Dit betekent dat zij zich alleen richten op de meest noodzakelijke verzorging en verpleging.