Over Het Corona Thuisteam

Over Het Corona Thuisteam

In maart 2020 is het Corona Thuisteam opgericht om uitsluitend thuiszorg te bieden aan cliënten met (verdenking van) corona. Door het Corona Thuisteam werd de reguliere thuiszorg in de provincie Groningen gescheiden van de corona-thuiszorg. Dit droeg bij aan het vertragen van de verspreiding van het virus en zorgde voor een veiliger gevoel bij cliënten in de reguliere thuiszorgroutes.

Het Corona Thuisteam was speciaal ingericht op zorg voor coronacliënten. De zorgprofessionals beschikten over de juiste beschermingsmiddelen en hadden gespecialiseerde kennis over corona. Door de inzet van het Corona Thuisteam werd geprobeerd om cliënten zo lang mogelijk thuis te verzorgen en om cliënten in het ziekenhuis zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Hierdoor werden ziekenhuizen in de provincie Groningen ontlast.

De Corona Thuisteams bestonden uit verzorgenden en verpleegkundigen van de Groningse thuiszorgaanbieders die zijn aangesloten bij het Corona Thuisteam. De verzorgenden en verpleegkundigen werkten tijdelijk uitsluitend voor het Corona Thuisteam en reden in speciale coronaroutes. In die routes werden alle coronacliënten van de deelnemende organisaties verzorgd en verpleegd.

De thuiszorg voor mensen met corona was anders, intensief en soms aangrijpend. Zorgverleners deden bijvoorbeeld ook de noodzakelijke Wmo-zorg om contactmomenten voor de cliënten te beperken en veel cliënten waren angstig en eenzaam doordat naasten moesten wegblijven. Dat ging ook de zorgverleners aan het hart en daarom was er vanuit de organisatie extra aandacht voor geestelijke ondersteuning. 
In reportages van het DvhN,Hart van Nederland en RTV Noord zijn verschillende zorgverleners van Het Corona Thuisteam aan het woord geweest over hun werkzaamheden. 

In juni 2020 liepen de coronabesmettingen terug en ging de status van het Corona Thuisteam over in waakvlamstatus.
Begin november 2020 heeft het Corona Thuisteam een aantal weken in de startblokken gestaan. Uiteindelijk is op 11 november besloten dat het Corona Thuisteam niet opnieuw geactiveerd zou worden in verband met het teruglopende aantal besmettingen.

De zorgcentrale (beheerd door TSN Thuiszorg) is op dit moment nog actief voor ziekenhuizen en thuiszorgaanbieders. Zij kunnen via het nummer knelpunten binnen de coronazorg doorgeven.

In samenwerking

Het initiatief voor Het Corona Thuisteam is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg en in samenwerking met ROAZ Groningen en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Bij het initiatief zijn vele zorgorganisaties aangesloten:

 • TSN Thuiszorg
 • Coöperatie Dichtbij
 • Icare
 • Interzorg Noord-Nederland
 • Zorggroep Meander
 • Thuiszorg Comfort
 • Allerzorg
 • ZINN
 • UMCG
 • Verpleegkundige Topzorg
 • Oosterlengte
 • Dignis
 • Stichting de Hoven
 • Beter Thuis Wonen
 • BCM Zorg en Dienstverlening
 • Blanckenborg
 • Westerholm
 • Jolingzorg
 • Vredewold
 • BQR Zorg
 • Zonnehuisgroep Noord
 • La Luna Care
 • Noorderzorg

TSN Thuiszorg fungeerde binnen Het Corona Thuisteam als zorgcentrale (aanmelding, indicaties, inzet zorgteams).

Coöperatie Dichtbij U.A. was verantwoordelijk voor de projectleiding, de administratie en de communicatie.