Waarom Het Corona Thuisteam?

Waarom Het Corona Thuisteam?

Om ziekenhuizen te ontlasten en zorgaanbieders te ondersteunen is het Corona Thuisteam in werking gezet. Dit is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg en in samenwerking met Menzis, Zilveren Kruis en ROAZ.

Het Corona Thuisteam biedt uitsluitend verzorging en verpleging voor cliënten die positief getest zijn op corona. Het vangt alle coronapatiënten vanuit het ziekenhuis op die thuis nog verzorging en verpleging nodig hebben. Daarnaast ondersteunt het Corona Thuisteam zorgaanbieders die de zorg voor coronacliënten niet helemaal zelf kunnen doen, bijvoorbeeld vanwege problemen in de personele bezetting.

De effecten

  • Snelle en goede doorstroom van ziekenhuis naar huis.
  • Zorg wordt zo snel mogelijk én zo lang als mogelijk thuis gegeven en daardoor worden ziekenhuizen ontlast.
  • Door de ondersteuning aan zorgaanbieders kunnen personele (beschikbaarheid)problemen voorkomen worden.
  • Helderheid voor ziekenhuizen en thuiszorgaanbieders door centrale organisatie.
  • Efficiënt gebruik van beschermingsmiddelen.
  • (nieuwe) Benodigde kennis en kunde wordt meer en sneller gebundeld en ingezet.