FAQ

FAQ

Voor thuiszorgaanbieders

Thuiszorgaanbieders, ziekenhuizen en huisartsen

Nee, personeel ter beschikking stellen is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld. 

Ongecontracteerde aanbieders kunnen zich aansluiten, maar alleen om cliënten aan te melden. Zij kunnen geen medewerkers beschikbaar stellen. 

Nog niet. Alleen als de cliënt positief getest is op Covid-19. 

Ja, het Corona Thuisteam is er ook om ervoor te zorgen dat terminale cliënten thuis kunnen sterven. 

Nee, Het Corona Thuisteam is alleen beschikbaar voor extramurale zorg.

Ja, dat behoort tot de mogelijkheden, maar is niet de standaardprocedure.

Er wordt gewerkt met uurtarieven. Alle personele inzet wordt vergoed. Coöperatie Dichtbij regelt de uitbetaling naar de thuiszorgaanbieders. Het tarief dat wij van verzekeraars ontvangen betalen wij 1:1 uit aan de aanbieders. 

Nee, zzp’ers kunnen via Coöperatie Dichtbij aan de slag voor het Corona Thuisteam. Neem contact op met Coöperatie Dichtbij (050 577 8886) om te vragen hoe dit precies werkt.

Het Corona Thuisteam ontvangt beschermingsmaterialen vanuit het ROAZ en volgt de voorschriften van het RIVM en de ROAZ. De protocollen zijn digitaal beschikbaar middels een tablet die zorgverleners te allen tijde kunnen inzien.

Het Corona Thuisteam zorgt voor de juiste en voor voldoende beschermingsmaterialen voor zorgverleners, conform de richtlijnen van het RIVM.

Er zijn een aantal auto's beschikbaar voor de thuisteams. Deze auto's worden alleen gebruikt voor de coronaroutes. Als het aantal coronacliënten stijgt, zullen er meer auto's nodig zijn. Er zijn dus ook auto's nodig van andere aanbieders. Indien je hier als thuiszorgaanbieder mogelijkheden voor hebt, dan kunnen jullie dit melden bij Coöperatie Dichtbij.

Het Corona Thuisteam werkt met Nedap. Iedere medewerker krijgt (zolang de voorraad strekt) een tablet om het zorgdossier te kunnen inzien en om te kunnen rapporteren.

Bij voorkeur wel. Er zijn een aantal auto's beschikbaar voor de thuisteams. Deze auto's worden alleen gebruikt voor de coronaroutes. Als het aantal coronacliënten stijgt, zullen er meer auto's nodig zijn. Er zijn dus ook auto's nodig van andere aanbieders. Indien je hier als thuiszorgaanbieder mogelijkheden voor hebt, dan kunnen jullie dit melden bij Coöperatie Dichtbij.

Nee. Er wordt gewerkt met een wisselend roosterpatroon.

Ja. Afhankelijk van de vraag naar zorgverleners zal de inzet bepaald worden.